top of page

Ganska tidigt i min utveckling stod det klart för mig att jag ska jobba med Andlig läkning. 
Utvecklingen inom Andlig läkning har gått lika snabbt som med mina andra gåvor. 

Andlig läkning är som Medial Vägledning fast jag får upp saker ang kroppen. Man kan jämföra min gåva med Medical Mediums gåva. Något jag utvecklat sedan 2019. Jag scannar av din fysiska kropp från huvudet ner till tårna med hjälp av mina guider. Jag ser organ, olika system som lymfsystemet, blodomloppet, urinsystemet och mycket annat som inte är omtalat ännu. Jag ser blockeringar, det kan vara känslomässiga, från smärta eller händelser, från tidigare eller nuvarande liv. Jag får till mig hur du enklast kan få bort blockeringen och hur du kommer vidare på ett naturligt sätt. Jag ser även om du saknar något i din diet eller någon vitamin/ mineral. Jag går även in i dina andliga kropp, din energi kropp och din själ. Jag känner av obalanser, chakran och energibanor inom och utanför kroppen, meridianer, auran mm.

Jag ger råd, verktyg och talar om vad du kan göra för att läka och bli bättre på en naturlig väg, utvecklas personligt och andligt. Det kan vara genom regression, känsloresa, healing, homopati, balansering av energierna, ändra ditt sett eller tankebanor, hälsa, en bok eller meditation. Ibland rekommenderar jag dig vidare och varje klient är individuell. Jag får upp vad just du behöver och det som är viktigast att börja jobba med för att läka din själ, Utvecklas personligt och andligt och komma närmare ett hälsosamt liv. Scanning är ingen snabb fix utan du måste vara beredd på att jobba på dig själv. Jag kartar ut problemen och det blir en checklista för dig att börja jobba på.

Så här går Scanningen till min guide är hos dig och talar om för mig vart jag ska gå in och känna in. Då får jag ex din hals som en 3d bild i mitt sinne. Jag tittar igenom och känner av samtidigt som min guide berättar allt jag behöver veta kan till och med känna dina symtom. Jag får budskapet att du har en svullen mandel orsakat av en känsloblockering och även påverkar dina känslor och kan upplevas som en berg och dal bana exempelvis. Mina guider berättar hur du ska göra för att få bort blockeringen.

Det är viktigt att du antecknar eller spelar in då de kan vara mycket information på samma gång. Har man inte möjlighet till att antecknar ordnar vi detta. Jag kommer förklara allt jag får upp och ibland behöver jag sammansvetsat det jag fått upp med dina eventuellt fysiska symtom. Du kan ha fysiska symtomer i magen men jag ser att problemet grundar sig i ex halsen.

Efter några månader där man verkligen jobbat på sig själv och det jag gett er i vårt samtal så kan man boka uppföljning. Där får jag upp hur det går i din utveckling, jag kan se om känsloblockeringarna du jobbat på stannat av, minskat eller försvunnit helt och vad du behöver göra ytterligare. Har man fått behandling av mig eller mina guider så kan jag se om du behöver ytterligare behndlig av tex balansering av dina energier, chakra eller andlig kirurgi. Jag kan även få vad nästa steg är i din utveckling och vad du behöver jobba på härnäst. Därför rekommenderar jag alltid en full session första gången och sedan kan man boka hur många uppföljningar man vill med några månaders mellanrum.

 

Allt detta gör jag på distans, jag behöver ingen bild och du behöver inte göra något särskilt utan du kan leva dagen i vanlig ordning. 

Är du intresserad av en Scanning mailar du mig på Nativevisionbyamanda@yahoo.com

Ett samtal tar ca 1 timme.

Din investering för Scanningen är 1600kr

 

Vill du boka en uppföljning är din investering 1000kr för ca 1 timme.

 

OBS!

Avbokning för samtal ska göras 24timmar innan. 

bottom of page