Jag ser, hör och känner i mitt sinne. Jag får upp det du behöver vet här och nu, framtiden i nuvarande liv, blockeringar och  tidigare liv. Genom att jag kommunicerar direkt med din Guide. Jag kan även prata med änglar och anhöriga som gått över till andra sidan.

Jag tar samtalet hemma hos mig. Kan man inte komma går telefon lika bra.

Har du frågor eller funderingar ang Medial vägledning eller om du vill boka tid så har jag telefontid

måndagar kl 12-13.

På 0729-721217 

Din investering för Medial vägledning är 500kr för 40min.