Kind word from my clients

Fina Amanda, Du spred en sån härlig energi runtomkring dig, och upplevdes väldigt lättsam att prata med.

Elaine 

 

Amanda har en fantastisk gåva där hon på ett enkelt och bra sätt ser det du behöver 🙏 idag spådde hon mig i en solros vilket var helt nytt för mig men mitt i prick igen 😘 skönt att få hjälp på vägen av någon som Amanda. Skrattar fortfarande åt att hon beskrev precis det jag vill jobba med utan att veta något om det. I love it 💜

Annika

Jag rekommenderar varmt medial vägledning hos fina Amanda❤️ Amanda är fantastiskt duktig och vägledningen hjälpte mig mycket i min läkning efter svår anorexia. Tack snälla Amanda❤️

Mia

 

Höjdpunkten var den när Amanda sa att ett andebarn (från ett missfall) kommit åter som min yngsta dotter. Jag fick en rysning eftersom både jag själv och andra mediala människor runt mig känt och sett i hennes ögon att hon har något speciellt. 

Jag fick rysningar även vid fler tillfällen där Amanda fick in info som hon verkligen inte kunde veta om eller fått tag på via sociala medier. 

Jag rekommenderar verkligen Amanda till er andra!

Tack, Helen

 

 

Klart kanaliserat budskap som verkligen kändes. Rekommenderar Amanda starkt för medial vägledning.💖🙏🏼 

Jenny

 

Tack, för ett intressant telefonsamtal idag. Så mycket som stämde in! Många bra tips för hur jag ska gå vidare!!!

Tack! ❤️ Annelie

 

Varmt tack för ditt klockrena budskap❤

Mona

Jag kan varmt rekommendera Amanda för medial vägledning, en natur begåvning som chokade mig totalt första gången vi pratade. Allt stämde och jag fann inga ord på hur grym hon va. Hon har även givit mig exakt det jag behövde för att ta steget vidare i livet och min egen utveckling. Oerhört tacksam för att jag fann dig!! 
Valentina

Tack så mycket för den givande och lättsamma sittning jag vann! Tacksam!
Rekommenderas varmt 
Ingela

Beautiful Amanda, You spread such wonderful energy all around you, and felt very easy to talk to.

Elaine

Amanda has a fantastic gift where she easily and well sees what you need 🙏 today she spied me in a sunflower which was completely new to me but in the middle of again 😘 nice to get help on the way by someone like Amanda. Still laughing at the fact that she described exactly what I want to work on without knowing anything about it. I love it 💜
Annika

I warmly recommend medial guidance from lovely Amanda❤️ Amanda is amazingly talented and the guidance helped me a lot in my healing after severe anorexia. Thank you, Amanda❤️

Mia

 

The highlight was when Amanda said that a spirit child (from a miscarriage) has come back as my youngest daughter. I got a shudder because both myself and other media people around me felt and saw in her eyes that she has something special.

I also got shivers on several occasions where Amanda received information that she really couldn't know about or access via social media.

I really recommend Amanda to you others!

Thanks, Helen

 

 

Clearly channeled message that really felt. Amanda highly recommends for medial guidance.💖🙏🏼

Jenny

 

Thanks, for an interesting phone call today. As much as agreed! Many great tips on how to proceed !!!

Thanks! ❤️ Annelie

 

Warm thanks for your clean message❤

Mona

I highly recommend Amanda for medial guidance, a nature gift that shocked me totally the first time we talked. Everything was right and I couldn't find any words on how cruel she was. She has also given me exactly what I needed to take the step further in life and my own development. Extremely grateful that I found you !! Valentina

 

Thank you so much for the rewarding and easy sitting I won! Grateful!

Highly recommended

Ingela